Projektové finále

Radi by sme uviedli náš ročníkový projekt, ktorý sme úspešne dokončili!
Môžete sa naňho pozrieť na vlastné oči: https://motivatix-motivatix.rhcloud.com/

Alebo na screenshotoch:

V letnom semestri sme dokončili webovú aplikáciu zobrazujúcu dáta, ktoré sme doplnili o vek osoby pri každom achievemente. Scrapere dát a webová aplikácia teraz navzájom komunikujú.
Webová aplikácia podporuje vyhľadávanie osobnosti podľa mena a zobrazí všetky achievementy s vekom, v ktorom boli dosiahnuté, alebo dokáže vyhľadávať podľa veku, naprieč všetkými osobnostami.
Pre aplikáciu sme vytvorili responzívnu HTML-CSS šablónu, ktorú vieme v budúcnosti ľahko škálovať pre porovnávanie osobností v jednom vyhľadávaní napríklad v stĺpcoch vedľa seba

Do budúcnosti sme začali skúmať zložitejšie modely pre výber achievementov, pretože súčasný vracia pomerne veľké množstvo false positives
Dá sa taktiež pridať vyhľadávanie a porovnávanie väčšieho množstva osobností alebo iná zábava s dátami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>